previous
next
previous
PASCE | 

Pasca na krtka pozinkovaná

 4/5

Pasca na hraboše a krtka pozinkovaná

- lopatkou odkryjeme krtinec, až sa dostaneme na vodorovnú chodbu, z oboch

strán priechodnú. Otvor cca 10x10cm. Jamku vyčistíme od napadanej zeminy.

- Stiskom ruky roztvoríme pascu a vložíme medzi čeluste poistný pliešok.

- Pascu položíme tak, aby bol poistný pliešok kolmo na chodbičku.

- Na pascu položíme dva kúsky tvrdšieho predmetu (aby sme nezasypali

jamku), a opatrne zakryjeme zeminou, aby tam neprenikalo svetlo.

- Krtko nikdy nie je len jeden. Preto pokračujeme v love zase na inom mieste.


Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 9. januára 2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, krtko nie je chránené zviera pod hrozbou pokuty. Pokiaľ Vám škodí na majetku, alebo ohrozuje vaše zdravie (v prípade vytknutia členku vo Vašej záhrade alebo trávniku) môžete ho zlikvidovať a zabitie nie je žiadny priestupok.

Len jeho plošné a hromadné zabíjanie, ktoré by mohlo viesť k jeho existencii je zakázané.

cena s DPH:

4.70 €

pridať do košíka

pasca,krt,krty,kov,zinok

© cicak.sk